Blog

This sub content title section you can add you real content.

Živali (ostanejo živali)

“Inspiracija je množično obleganje galerij in muzejev z željo po fotografiranju in ne gledanju.” Julija Baša avtorica slike Ali ni zgodba o napredku in superiornosti zgolj pravljica za lahko noč, da lažje potonemo v naivno spanje? V čem je posameznik danes boljši od svojih daljnih prednikov in s čim lahko upraviči svoje prepričanje v ločitev […]

Razstava Živali

Idejo že poznate. Človek je žival, ki se želi od živali distancirati, zanj je to enačenje žaljivka. Ne želi jim biti enak, čeprav jim v mnogih pogledih je, v mnogih pa je njegova krutost predgla “živalskost”. Te besede povezujejo dela, ki so razstavljena pod imenom Živali. In v bistvu so vsa nastala iz enega zelo […]

ŽIVALI [žvalí]

Zakaj je beseda žival, rabljena za pripadnike vrste homo sapiens, razumljena kot psovka? Zakaj  pravimo, da je živalsko obnašanje sopomenka za razuzdano primitivno obnašanje? Človeška dejanja in dinamika odnosov, ki jih ustvarja človek s svojim okoljem presegajo meje krutosti in brezbrižnosti. Človeška vrsta je presegla »živalskost« živali na vseh področjih, zato bi bilo morda o […]

Dvojezični Marx

“To know an object is to lead to it through a context which the world provides.” William James philosopher Pričujoča dela prikazujejo Karla Marxa v dveh jezikih; v mojem maternem jeziku slovenščine in v likovnem jeziku. Kulturni pomen Marxove zapuščine se tako prikazuje v svoji dvojnosti v odnosu do kulture, ki jo ponazarja tako besedni […]